Forbrukslån krav

Det er mange som søker om forbrukslån og kredittkort. I henhold til tall fra Finanstilsynet sendte nordmenn 3,5 millioner søknader på forbrukslån og kredittkort i 2017. Dette er en økning på 24% sammenlignet med antallet søknader sendt i 2016. Det vil si at cirka hver eneste person over 18 år har sendt inn en søknad om enten et forbrukslån eller et kredittkort i 2017. Det er ganske mye. Av disse 3,5 millioner søknadene på forbrukslån og kredittkort ble 1,2 millioner søknader innvilget i 2017. Totalt er forbrukslångjelden i Norge på 115 milliarder kroner.

Når du tar opp et forbrukslån stilles det krav til deg som søker. Du må oppfylle en rekke krav for å få innvilget søknaden din. I dette innlegget går vi igjennom minimumskravene som alle banker og formidlere av lån stiller til sine kunder for å låne ut penger. Vi ser på fem krav: alder, inntekt, betalingsanmerkninger, statsborgerskap og adresse. Det kan være noen nyanser i kravene, men det ser vi på underveis.

1) Alder

Når du søker på et forbrukslån eller et kredittkort må du være over en viss alder. I Norge er du myndig når du er 18 år gammel. Det vil si at du er voksen og dine foreldre ikke lengre har det formelle ansvaret for deg. I henhold til norsk lov kan du selv bestemme i økonomiske og personlige saker når du er 18 år, samt at du har alle andre rettigheter som andre myndige personer.

Alle banker og formidlere av lån vil automatisk avslå søknader fra personer som er under 18 år. Dette fordi en person under 18 år ikke har juridisk kompetanse eller mulighet til å inngå kontrakter, med visse unntak. En 16 åring kan ikke binde seg selv økonomisk til for eksempel banklån. Inngår en bank eller en formidler av lån en lånekontrakt med en 16 åring vil denne kontrakten ikke være gyldig. Da kan fort resultatet bli at banken har gitt bort penger til en ungdom uten at banken rettslig kan kreve disse pengene tilbake.

Alle banker og formidlere av lån krever at du som søker er minst over 18 år. Gjennomgår vi lister over banker og formidlere på informasjonssider som loans.no ser vi at de fleste banker krever at søkerne er over 20 år, 23 år eller 25 år. Ingen banker, så vidt oss bekjent, krever at søkere er over 25 år. Krav om at søkere er mye eldre enn 18 år bunnet ut i de andre kravene banker stiller til søkere, som inntekt, og søkernes generelle modenhet i økonomiske saker. Banker og formidlere av forbrukslån forventer at deres kunder betaler tilbake renter og avdrag, og tror at sannsynligheten for dette øker når personer er noe eldre.

2) Inntekt

Når du søker på forbrukslån eller kredittkortlån krever de fleste banker og låneformidlere at du har en inntekt. Det er vanskelig å forestille seg tilbakebetaling av lån uten at du har en inntekt å betale tilbake lånet med. Et fåtall banker tillater lånesøknader uten at du kan vise til en inntekt. Ulempen med disse bankene er at du må betale en høyere rente enn det du ellers ville ha gjort.

Det finnes flere forskjellige måter å beskrive eller måle din inntekt. To begreper brukes ofte om inntekt: fast eller ikke fast inntekt nevnes som regel. Fast inntekt betyr bare at du får det samme beløpet hver eneste måned. De fleste av oss har en fast inntekt. Ser du på lønningsslippen din får du kanskje 50.000 kroner per måned før skatt. Er dette beløpet det samme hver måned er inntekten din fast. Har du en jobb for hvor du får betalt for hver time du jobber og antall timer du jobber kan variere fra måned til måned? Da har du ikke en fast inntekt.

Flere og flere banker og låneformidlere er også interessert i å vite hva slags jobb du har. Her er det spesielt forskjellen mellom en midlertidig stilling og en fast stilling som er interessant. Noen banker ønsker også å vite om du har en stilling i det private eller det offentlige næringslivet. Når du har en midlertidig stilling er det etter norsk lov lettere å si deg opp. Oppsigelse er en risiko for banken da din økonomiske situasjon mest sannsynlig vil endre seg. Har du med andre ord en midlertidig stilling står du litt svakere med tanke på muligheten til å nedbetale hele lånet ditt innen nedbetalingstiden. Har du derimot en fast stilling er stillingsvernet sterkere og du har større sannsynlighet for å holde på inntekten din til lånet er nedbetalt. Bankene tenker også at offentlige ansatte står sterkere enn ansatte i det private næringsliv da færre blir oppsagt i det offentlige, som igjen gjør det ettertraktet og stabilt å jobbe i det offentlige.

Da inntekts- eller stillingstype ikke sier så mye om din evne til å betale tilbake lånet er det veldig vanlig at bankene setter et minimumskrav for inntekten din. Dette tallet varierer fra bank til bank. Det laveste inntektskravet vi har sett er på 120.000 kroner per år. Mer vanlig inntektskrav er fast inntekt på over kr 200 000 per år. Har du kun en fast inntekt på 200.000 kroner vil det være vanskelig å ta opp stor gjeld, men det kvalifiserer deg til å søke om et forbrukslån.

Det sier seg selv at du trenger en solid inntekt for å ta opp et stort lån. Har du en inntekt på 200.000 kroner per år har du en inntekt på ca. 16.700 kroner per måned. Etter skatt blir det ikke mye igjen. Et lån på 500.000 kroner med en normal forbrukslånsrente og nedbetalingstid krever en månedlig betaling på 7-10.000 kroner per måned. Det går ikke med 200.000 kroner i årsinntekt.

3) Betalingsanmerkninger og inkasso

Når du låner penger er det viktigste for bankene at du betaler tilbake de lånte pengene hver måned, som avtalt. I Norge er det et godt system for varsling når en person som skylder penger ikke betaler. Betaler du ikke en regning kan kreditor sende deg purringer og etter en stund ta saken til inkasso. Etter et visst antall purringer kan det registreres en betalingsanmerkning på deg slik at alle som tar en kredittsjekk av deg ser at du ikke alltid betaler dine regninger i tide. TV2 refererer til statistikk som viser at 244.000 nordmenn har minst en betalingsanmerkning. Når saker går så langt som inkasso betyr det at banken kan kreve inn pengene fra deg gjennom rettslige skritt som tillater banken å ta deler av din lønn eller selge dine eiendeler for å få pengene sine tilbake. I henhold til DNB Nyheter har nordmenn 70 milliarder i utestående inkassogjeld.

Banker og låneformidlere er svært skeptiske til å låne ut penger til personer som har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Det er kun banker som tar pant i fast eiendom som en måte å sikre sine utlån på som låner ut penger til personer med slike anmerkninger og saker.

Alle banker som sender inn et krav til Fogden må betale for innsendelsen. Gebyret bankene betaler ligger på rundt 2.000 kroner. E24 rapporterer at staten får inntekter grunnet dette gebyret på cirka 830 millioner kroner, og forventer en inntektsøkning på 32% til rundt 1,1 milliarder kroner i 2019.

Det er lett å forstå at banker og låneformidlere er skeptiske til å låne ut penger til personer med betalingsanmerkninger og inkassosaker da bankene taper mye penger på innkrevingsgebyrer til staten, interne kostander og tap av inntekter når personer ikke betaler sine regninger som avtalt.

4) Statsborgerskap eller bosted

Når du søker på lån hos en norsk bank er det viktig at du også har en tilknytning til Norge. Tilknytning er nødvendig for at bankene skal kunne få pengene sine tilbake fra deg om du ikke har muligheten eller ønsker å betale tilbake pengene. Har du utenlandsk statsborgerskap eller bor i utlandet kan det gjøre pengeinnkrevingsprosessen tregere og mye dyrere.

Alle banker og låneformidlere har derfor et krav om at du som søker må ha et norsk statsborgerskap eller at du ihvertfall må bo i Norge i enn viss periode. Hvor lenge du må ha bodd i Norge før du kan søke på forbrukslån eller kredittkort varierer litt fra bank til bank. Det korteste vi har sett er et bostedskrav på 2 år, mens det vanligere er at du må være boende i Norge i over 3 år.

Lurer du på hva det vil si å ha bosted i Norge er det først om fremst folkeregistret adresse i Norge som teller. Du kan godt være til tider i utlandet, men du må være registrert i det norske folkeregisteret. Er du registrert her vil du også skatte til Norge. Norge er et dyrt land å skatte til. Ønsker du å skatte mindre eller på andre måter minimere dine kostander er det andre land som kan være bedre å bo i. Det er nok veldig få personer som velger å bo i Norge kun for å kvalifisere seg som søker på norske forbrukslån.

5) Adresse

I avsnittet over beskriver vi viktigheten av statsborgerskap og bosted. Påfølgende er også adresse et viktig element som bankene ser på. Når du søker på lån i Norge er det også viktig at du har en norsk adresse. Du kan ha norsk statsborgerskap samtidig som du bor på en utenlandsk adresse. Du kan også bo i utlandet og ha bosted eller være folkeregistret i Norge. Du som søker må derfor også ha en adresse som du kan vise til. Adressen kan ikke være en postboks, men skal i teorien være en gateadresse slik at banken kan se at du befinner deg på et sted i Norge. Banken trenger dette for å sende deg informasjon som du leser, som purringer og inkassovarsler.

Lag et budsjett

Vårt råd til deg som ønsker å ta opp et forbrukslån eller et kredittkortlån er at du først og fremst rydder plass til dette lånet i din økonomi. Start med å oppfylle minimumskravene som er nevnt ovenfor. Deretter må du lage et system for å få oversikt over din økonomi. Programlederen i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, presiserer viktigheten av å ha full oversikt over egen økonomi. Han påpeker at du må lage et budsjett slik at du vet hva som er dine inntekter og dine utgifter. Når du har full oversikt over alle dine utgifter vil du nok se at flere av kostnadene er høye slik at du kan redusere pengebruken og på andre måter få ned dine kostnader.

Oppsummering

Når du skal søke på forbrukslån er det viktig at du oppfyller fem minimumskrav: alder, inntekt, betalingsanmerkninger, statsborgerskap og adresse. Oppfyller du akkurat minimumskravene er det ikke opplagt eller noen selvfølge at du får godkjent din søknad om lån fordi en lånesøknad ser også på forholdet mellom disse minimumskravene. For å illustrere dette kan du ha høy inntekt, men være for ung. Du kan også være født norsk, men ikke ha høy nok inntekt. Alle kravene må med andre ord være oppfylt. Har du en høy inntekt er det fortsatt viktig at du har en god økonomisk balanse mellom inntekt, eiendeler og gjeld. Banker og låneformidlere ser alltid på gjeld. Huslån er et trygt lån å ha. Har du mye kredittkortgjeld eller mye forbrukslånsgjeld vil det være tøffere å få din lånesøknad godkjent.

Lær om forbrukslån med oss

 • Opptak av forbrukslån øker i takt med økende økonomisk usikkerhet og en stadig høyere styringsrente. Mange mennesker opplever nå at de trenger å ty til dette lånealternativet for å dekke både uforutsette utgifter og forutsette utgifter. Styringsrenten, som regulerer hvor mye banker betaler for å låne penger, har steget kraftig de siste årene. Imidlertid er…

  Les mer
 • Ved å ta opp et lån uten sikkerhet kan du bruke lånet på akkurat det du selv ønsker, og du trenger ikke å oppgi hva du skal bruke pengene på. Da kan du for eksempel bruket lånet til å kjøpe en bil med diverse ekstrautstyr. Søker du om et lån uten sikkerhet, som for eksempel…

  Les mer
 • Hvem eier EGENTLIG bilen? Du har møtt personen som hevder de eier bilen. Men gjør de egentlig det? Denne sjekken kan du gjøre selv, og den er fryktelig enkel. Du legger inn registreringsnummeret på bilen på Regnr.no, som kan hjelpe deg med å finne den reelle eieren av bilen. Spør etter ID fra den som…

  Les mer
 • Prisene på et forbrukslån kan variere i stor grad. Man kan oppleve en effektiv rente fra 7,99% og opp til flere hundre prosent, og derfor er det viktig å tenke gjennom hvilke behov man egentlig har og hvor raskt man behøver penger. I dag har man muligheten til å låne penger og få pengene utbetalt…

  Les mer
 • Forbrukslån i jula

  Hvert år bruker nordmenn mangfoldige tusen kroner på julegaver, julemat og sosiale sammenkomster. Flere benytter kredittkort for å finansiere julens utgifter. Det er på papiret ikke noe problem, men det kan bli et problem hvis man ikke betjener lånet før den rentefrie perioden er over. Da burde man heller spurt banken om en betalingsutsettelse på…

  Les mer
 • Vi skriver om det siste innen forbrukslån

  Se alle blogg innlegg