Loans låneformidler

Det er en god grunn til at vi ofte snakker og hører om forbrukslån. Forbrukslån er rask tilgang til penger sammenlignet med andre typer lån. I begrepet forbrukslån tilhører lån uten sikkerhet og kredittkortlån. Rundt halvparten av alle forbrukslån er kredittkortlån.

Vi nordmenn tar opp forbrukslån som aldri før. Forbrukslån vokste med 11,4% i fjor, og 15% i 2016. Ser vi på de tre siste årene har det vært tosifret vekst hvert eneste år. Denne veksten har gjort at markedet for forbrukslån i Norge er stort. I følge tall fra Finanstilsynet var verdien på markedet 106 milliarder kroner i utgangen av 2017.

106 milliarder kroner er en enorm sum. 27 banker og finansforetak står for det meste av dette beløpet. Størrelsen på markedet og effekten forbrukslån kan ha på enkeltpersoner førte til at Finanstilsynet strammet inn på praksisen til bankene i 2017. Tilsynet laget retningslinjer for at bankene skulle stille strengere krav til søkerne. Det var spesielt krav til hvor høy samlet gjeld søkere kunne ha og at forbrukslånskunder også må betale avdrag Tilsynet stilte. Noe tid senere ble etterlevelsen av retningslinjene fulgt opp av Tilsynet, som viste at det er mange banker som ikke er så flinke til å etterleve kravene. Regjerningen ser derfor nå på mekanismer som kan redusere veksten av forbrukslån og stramme inn litt på utlånspraksisen.

Ønsker du deg tilgang til penger så er det ikke så veldig mange forskjellige måter det kan skje på. Du trenger ikke at regjerningen skal begrense din tilgang på penger, men heller at du selv er klar over de feiltrinn en potensiell låntaker kan gjøre i sin jakt på det optimale forbrukslånet. Denne bloggen tar nettopp for seg de 5 største feilene som vi oftest gjør når vi søker på forbrukslån.

1) Tenk igjennom låneopptaket

Når du står der og ønsker å ta opp et lån er det viktig at du tenker deg godt om. Det er ofte dumt å ta opp et lån på impuls. Da er sjansene for at du tar opp et dyrere lån enn det du kunne ha ellers kunne ha fått større. Nettopp derfor vil Forbrukerombudet forbrukslån på impuls til livs.

Når du vurderer låneopptak er det viktig at du tenker igjennom flere sider av konsekvensen av det å låne penger. Det koster å låne penger, men hvor mye koster det å låne akkurat de pengene som du ønsker å låne? Din privatøkonomi vil fort ta på seg en ekstrakostnad på 3-8.000 kroner hver måned når du takker ja til et forbrukslån. Kan du privatøkonomi takle det? Mange har en romslig privatøkonomi, men når du først ser over din økonomi vil du kanskje se at det ikke er plass til å betale en større regning hver måned uten at det påvirker andre ting som du gjør. Det er kjedelig når du må ofre helgeturer eller byturer med venner fordi du må betale på en regning du strengt tatt ikke hadde trengt å betjene.

Det neste spørsmålet du bør stille deg når du ser at din privatøkonomi kan ta byrden av månedlige lånekostnader er «når blir jeg gjeldfri?». Lånets byrde vil mest sannsynlig vare i flere år. Endringer i din økonomi kan føre til at lånebyrden blir så stor at du sakte min sikkert blir kvalt økonomisk. Vi ser slike tilfeller nå og da. Det er tøft. Når inntektene dine faller bort, men utgiftene dine er de samme kan du fort bli ganske trist og deprimert. Du må derfor huske på at opptak av lån kan få store konsekvenser for ditt humør, samliv og sinnstilstand. Bruk tiden godt slik at du gjør et informert valg som passer deg.

2) Ikke ta opp et større lån enn du trenger

Hele poenget med lån er å få penger. Pengene skal selvfølgelig betales tilbake. Størrelsen på lånet, renten og nedbetalingstiden bestemmer hvor mye du skal betale tilbake hver måned. Tar du opp et mindre lån vil du sannsynligvis betale et mindre beløp per måned enn om du tar opp et stort lån.

Vi anbefaler alle som ønsker å låne penger eller planlegger opptak av lån å låne så lite som mulig. Regn ut hvor mye du trenger å låne og lån denne summen, eller helst litt mindre. Forbrukslån er et av de dyreste lånene som du kan ta opp i Norge. Når du tar opp lånet vet du sikkert hvor mye mer du må betale på lånet i måneden. Det er viktig at du ikke bruker all tilgjengelig kapital hver måned på lånet. Du trenger penger til overs hver måned til raskere nedbetaling eller til sparing. Du må derfor ikke ta opp det maksimale lånebeløpet som du kan ta opp eller som du blir tilbudt.

Søk på forbrukslån gjennom låneformidlere. Vi anbefaler bruk av låneformidlere fordi det sparer deg tid og samtidig gir deg lånetilbud fra flere banker på en gang. Du kan da velge det lånet som er billigst og som passer deg best. Her vil du få tilbud om forskjellige lånebeløp. Hold hodet kaldt og tenk realistisk når du går igjennom og evaluerer lånetilbudene.

Når du søker på lån er det viktig at du vet hvorfor du låner penger. Låner du penger for å nedbetale dyr gjeld, låner du penger for å pusse opp hjemme eller låner du penger for å reise et sted du alltid har drømt om? Har du ikke et spesifikt behov for penger bør du heller ikke låne penger. Du sparer nemlig mye penger ved å ikke låne penger. Uten et spesifikt lånebehov kan du heller spare penger slik at du kan bruke oppsparte midler når behovet kommer.

Trenger du motivasjon for å spare penger? Tenk deg at du låner 360.000 kroner til 10% rente. Du betaler da 36.000 kroner i renter i året. Det tilsvarer 3.000 kroner hver eneste måned. Du kan med andre ord spare 3.000 kroner hver måned. Penger du ville gitt bort til en bank om du hadde lånt et større beløp.

3) Hold deg unna høye renter

Det koster mye penger å låne penger. Det er derfor viktig at du har en god økonomi som kan håndtere disse høyere kostandene. Finanstilsynet er bekymret for nettopp forbrukslånets høye renter. I slutten av 2017 skrev Tilsynet at 14 prosent av husholdningenes renteutgifter besto av renter på forbrukslån. Det er ganske høyt da kun 3 prosent av den samlede lånegjelden er forbrukslån.

Alle låneformidlere og banker må i henhold til loven opplyse om lånets rente og andre kostander. Rente omtales på to måter: nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er lånets rente uten at noen andre av lånets kostander er bakt inn i denne renten, mens den effektive renten er den prosentsatsen som viser hvor mye lånet koster deg per år.

Forbrukertilsynet forklarer at all markedsføring av forbrukslån skal inneholde informasjon om lånes effektive rente, totalbeløpet, etableringsgebyr, lånebeløp og nedbetalingstid. Forbrukslån er dyre lån. Lovverket krever også at låneformidlere og banker lager eksempler som viser disse opplysningene i samspill for å tegne deg et bilde av hvor kostbart forbrukslån kan være. Det er derfor veldig viktig at du finner forbrukslån med lavest mulig rente. Effektive renter under 10% ses på som veldig bra, mens effektive renter over 18-20% ses på som veldig høyt.

4) Velg kortest mulig nedbetalingsperiode

Det snakkes mye om rente når det snakkes om lån. Månedskostanden på lånet får også veldig mye oppmerksomhet, hvor det er fort gjort å bruke månedskostanden som den avgjørende faktoren når beslutning om lån eller ikke lån skal tas.

Du må ikke glemme nedbetalingstiden da nedbetalingstiden påvirker totalkostnaden. Hvor mye koster så nedbetalingstiden deg egentlig over en lengre periode? Forbruksrådets Finansportal gir tilgang til data som hør at man kan få tilgang til informasjon om banker og deres renter. Setter man opp en oversikt over hvor mye renten er og tidsperioden får man en liten innsikt i hvordan nedbetalingsperioden spiller inn.

Effektiv rente
Månedsbeløp
Totale lånekostnader
1 år
Bank A
9,99%
3508 kr.
2096 kr.
5 år
Bank A
9,99%
841 kr.
10.460 kr.
10 år
Bank A
9,99%
519 kr.
22.280 kr.

 

Denne enkle oversikten over ser på billigere forbrukslån. Låner du 40.000 kroner i Bank A er de totale lånekostnadene etter 1 år 2096 kroner, 5 år 10.460 kroner og 10 år 22.280 kroner. Tabellen viser at du sparer hele 11.820 kroner ved å kun velge kort nedbetalingstid, som er 10 ganger billigere enn den lange nedbetalingstiden.

Effektiv rente
Månedsbeløp
Totale lånekostnader
1 år
Bank B
29,98%
3831 kr.
5972 kr.
5 år
Bank C
22,77%
1075 kr.
24.500 kr.
10 år
Bank D
20,39%
739 kr.
48.680 kr.

 

Denne enkle oversikten over ser på dyrere forbrukslån. Etter å ha sett på forbrukslån med en lavere effektiv rente kan vi se på forbrukslån som har høyere effektiv rente. Du betaler etter 1 år 5972 kroner, etter 5 år 24.500 kroner og etter 10 år 48.680 kroner. Her er det enda mer å spare grunnet den høye effektive renten og du sparer hele 42.708 kroner på å velge 1 år enn 10 års nedbetalingstid.

Tabellene viser en enkel konklusjon: spar penger ved å betale ned ditt forbrukslån raskere. Klarer du å betale mer per måned vil du kunne spare veldig mye penger.

5) Ikke lev på forbrukslånet

Det er dyrt å være fattig, er det noe som heter. Klarer ikke du å dekke dine månedlige utgifter med dine månedlige inntekter kan det være fristende å ta opp forbrukslån for å dekke pengebehovet. Ikke gjør det. Høye renter og høyere månedlige kostnader kan fort føre til at din privatøkonomi fort blir strammere enn den var før du tok opp forbrukslånet. Kunne du tatt opp et refinansieringslån?
I 2018 utførte YouGov en undersøkelse for Nordea hvor de så på forsørgermønsteret til ungdom mellom 19-29 år. 8% av de spurte mellom 19 og 29 år svarte at de bruker forbrukslån til å delvis forsørge seg selv. Flere forbrukerøkonomer og eksperter gikk raskt ut i avisene, som E24, og advarte ungdom mot faren ved å bruke forbrukslån som en måte å forsørge seg selv på. Den opplagte faren ved å ta opp forbrukslån for å forsørge seg selv er at privatøkonomien din kan gi etter og du klarer ikke lengre å betale alle regningene dine.

Vi ser at ungdom spesielt bruker forbrukslån til å finansiere boligkjøp og da spesielt til å dekke opp egenkapitalkravet som bankene stiller til kjøperne. Ungdom gjør seg ekstra sårbare når de bruker et såpass dyrt lån som forbrukslån til å del betale et sted å bo.

Bruken av forbrukslån til å forsørge seg selv kan fort bli en tikkende bombe for samfunnet om det er en for stor andel personer i samfunnet som gjør dette. Renten trenger ikke å gå veldig mye opp før ungdom merker rentepresset veldig mye mer enn andre mer stabile privatøkonomier gjør. Det beste du kan gjøre for din privatøkonomi er å betale ned lån som er dyre samtidig som du prøver å legge litt ekstra til siden. Den beste forsikringen mot strammere økonomi er sparte penger og ikke tilgangen til lån. Lån er en mekanisme som kan gi kortsiktig bot men forverre situasjonen enda mer på sikt.

Konklusjon

Vi har snakket om hvordan det først og fremst er du som er ansvarlig for tilbakebetaling av penger som du låner. Når du låner penger er det viktig at du er klar over noen enkle ting som kan spare deg mye penger. Synes du det er vanskelig å huske alle disse tingene anbefaler vi deg og skrive ned de fem faktorene slik at du ser dem når du leter etter lån. Vi vil avsluttende vektlegge spesielt en ting: lån koster penger. Vær derfor forsiktig med å binde kostander til din privatøkonomi da dette er kostnader som du fort blir sittende med i mange år fremover. Slike kostnader kan fort påvirke dine fremtidige valg som huskjøp, ekteskap, når du får barn og utdannelse. Du er smart. Brukt hodet og tenk igjennom hvordan et lån påvirker din situasjon. Husk at det er kun deg som kjenner din situasjon best.

Lær om forbrukslån med oss

 • Opptak av forbrukslån øker i takt med økende økonomisk usikkerhet og en stadig høyere styringsrente. Mange mennesker opplever nå at de trenger å ty til dette lånealternativet for å dekke både uforutsette utgifter og forutsette utgifter. Styringsrenten, som regulerer hvor mye banker betaler for å låne penger, har steget kraftig de siste årene. Imidlertid er…

  Les mer
 • Ved å ta opp et lån uten sikkerhet kan du bruke lånet på akkurat det du selv ønsker, og du trenger ikke å oppgi hva du skal bruke pengene på. Da kan du for eksempel bruket lånet til å kjøpe en bil med diverse ekstrautstyr. Søker du om et lån uten sikkerhet, som for eksempel…

  Les mer
 • Hvem eier EGENTLIG bilen? Du har møtt personen som hevder de eier bilen. Men gjør de egentlig det? Denne sjekken kan du gjøre selv, og den er fryktelig enkel. Du legger inn registreringsnummeret på bilen på Regnr.no, som kan hjelpe deg med å finne den reelle eieren av bilen. Spør etter ID fra den som…

  Les mer
 • Prisene på et forbrukslån kan variere i stor grad. Man kan oppleve en effektiv rente fra 7,99% og opp til flere hundre prosent, og derfor er det viktig å tenke gjennom hvilke behov man egentlig har og hvor raskt man behøver penger. I dag har man muligheten til å låne penger og få pengene utbetalt…

  Les mer
 • Forbrukslån i jula

  Hvert år bruker nordmenn mangfoldige tusen kroner på julegaver, julemat og sosiale sammenkomster. Flere benytter kredittkort for å finansiere julens utgifter. Det er på papiret ikke noe problem, men det kan bli et problem hvis man ikke betjener lånet før den rentefrie perioden er over. Da burde man heller spurt banken om en betalingsutsettelse på…

  Les mer
 • Vi skriver om det siste innen forbrukslån

  Se alle blogg innlegg